0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 18

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0011Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
31.08.2018 12:58
Идентификационен номер на възложителя
18
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 05.10.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 08.10.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 31.12.2018 11:14
2. 31.12.2018 11:11
3. 31.12.2018 11:09
4. 31.12.2018 11:04
5. 05.11.2018 13:51
6. 05.11.2018 13:41
7. 05.11.2018 13:41
8. 26.10.2018 10:40
9. 09.10.2018 14:35
10. 01.10.2018 14:00
11. 20.09.2018 15:40
12. 19.09.2018 10:11
13. 18.09.2018 12:17
14. 18.09.2018 10:12
15. 03.09.2018 20:26
16. 03.09.2018 16:38
17. 03.09.2018 16:36
18. 03.09.2018 16:36
19. 03.09.2018 16:35
20. 03.09.2018 16:35
21. 03.09.2018 16:34
22. 03.09.2018 16:33