0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 17

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0010Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
31.08.2018 08:37
Идентификационен номер на възложителя
17
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 25.09.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 26.09.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 12.09.2019 15:08
2. 04.02.2019 12:03
3. 04.02.2019 12:01
4. 13.12.2018 17:45
5. 13.12.2018 17:43
6. 13.12.2018 17:43
7. 13.12.2018 17:42
8. 05.11.2018 11:20
9. 31.08.2018 12:56
10. 31.08.2018 12:22
11. 31.08.2018 12:21
12. 31.08.2018 12:21
13. 31.08.2018 12:19
14. 31.08.2018 12:18
15. 31.08.2018 12:16
16. 31.08.2018 12:16