0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 16

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0009Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
27.08.2018 11:40
Идентификационен номер на възложителя
16
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 17.09.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 18.09.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 16.01.2019 11:19
2. 16.01.2019 11:18
3. 19.10.2018 17:01
4. 18.10.2018 15:55
5. 18.10.2018 15:49
6. 09.10.2018 15:56
7. 28.09.2018 11:55
8. 27.08.2018 15:25
9. 27.08.2018 15:17
10. 27.08.2018 15:16
11. 27.08.2018 15:16
12. 27.08.2018 15:15
13. 27.08.2018 15:15
14. 27.08.2018 15:14