0724 82381
Неделя, 16 май 2021
0724 82381
Неделя, 16 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 15

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0008Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени Републиканска, Областна и Общинска транспортни схеми“

Дата на публикуване в профила на купувача
15.08.2018 15:55
Идентификационен номер на възложителя
15
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 19.09.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 20.09.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 10.12.2018 15:18
2. 10.12.2018 15:15
3. 09.10.2018 13:48
4. 09.10.2018 13:38
5. 09.10.2018 13:34
6. 27.09.2018 13:57
7. 20.08.2018 11:38
8. 20.08.2018 11:38
9. 20.08.2018 11:19
10. 20.08.2018 11:19
11. 20.08.2018 11:18
12. 20.08.2018 11:17
13. 20.08.2018 11:12
14. 20.08.2018 11:12