0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 14

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0007Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

„ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН, ЧРЕЗ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА”

Дата на публикуване в профила на купувача
23.07.2018 11:12
Идентификационен номер на възложителя
14
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 24.08.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 27.08.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 17.10.2018 17:04
2. 17.10.2018 17:01
3. 21.09.2018 16:17
4. 20.09.2018 12:30
5. 20.09.2018 12:29
6. 20.09.2018 10:16
7. 12.09.2018 18:04
8. 31.08.2018 15:20
9. 24.07.2018 15:22
10. 24.07.2018 15:12
11. 24.07.2018 15:11
12. 24.07.2018 15:10
13. 24.07.2018 15:10
14. 24.07.2018 15:09
15. 24.07.2018 15:08
16. 23.07.2018 11:14
17. 23.07.2018 11:13