0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 13

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9078457Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДИНКА ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ”

Дата на публикуване в профила на купувача
13.07.2018 10:42
Идентификационен номер на възложителя
13
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 30.07.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 31.07.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 15.08.2018 16:13
2. 02.08.2018 08:53
3. 13.07.2018 11:46
4. 13.07.2018 10:59
5. 13.07.2018 10:58
6. 13.07.2018 10:57
7. 13.07.2018 10:57
8. 13.07.2018 10:56
9. 13.07.2018 10:53