0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 12

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0005Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
08.06.2018 15:34
Идентификационен номер на възложителя
12
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 29.06.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 02.07.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 15.08.2018 16:11
2. 15.08.2018 16:11
3. 17.07.2018 11:36
4. 17.07.2018 11:32
5. 10.07.2018 11:50
6. 08.06.2018 16:29
7. 08.06.2018 16:28
8. 08.06.2018 16:28
9. 08.06.2018 16:19
10. 08.06.2018 16:18
11. 08.06.2018 16:08
12. 08.06.2018 16:07