0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 11

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0004Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман, община Ихтиман

Дата на публикуване в профила на купувача
05.04.2018 12:00
Идентификационен номер на възложителя
11
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 09.05.2018 г
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 11.05.2018 г
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 23.07.2018 11:27
2. 23.07.2018 08:23
3. 21.06.2018 13:34
4. 21.06.2018 13:34
5. 21.06.2018 13:29
6. 11.06.2018 16:43
7. 05.04.2018 12:19
8. 05.04.2018 12:17
9. 05.04.2018 12:16
10. 05.04.2018 12:15
11. 05.04.2018 12:14
12. 05.04.2018 12:13
13. 05.04.2018 12:09
14. 05.04.2018 12:04
15. 05.04.2018 12:02