0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 10

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9074191Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба”
Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени”
Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”
Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки "

Дата на публикуване в профила на купувача
23.03.2018 13:43
Идентификационен номер на възложителя
10
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 02.04.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 03.04.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 17.05.2018 14:23
2. 17.04.2018 14:11
3. 02.04.2018 17:13
4. 23.03.2018 14:03
5. 23.03.2018 13:52
6. 23.03.2018 13:51
7. 23.03.2018 13:50
8. 23.03.2018 13:48
9. 23.03.2018 13:45