0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 9

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9073851Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

“РЕНОВИРАНЕ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” СЕЛО ВАКАРЕЛ”

Дата на публикуване в профила на купувача
14.03.2018 15:34
Идентификационен номер на възложителя
9
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 29.03.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 30.03.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 08.05.2018 16:09
2. 04.04.2018 10:31
3. 14.03.2018 15:58
4. 14.03.2018 15:51
5. 14.03.2018 15:50
6. 14.03.2018 15:49
7. 14.03.2018 15:48
8. 14.03.2018 15:43