0724 82381
Сряда, 12 май 2021
0724 82381
Сряда, 12 май 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 8

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0003Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В ГР. ИХТИМАН, ОБЩИНА ИХТИМАН

Дата на публикуване в профила на купувача
01.03.2018 16:11
Идентификационен номер на възложителя
8
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 29.03.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 02.04.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 09.07.2018 11:19
2. 09.07.2018 11:18
3. 14.06.2018 10:24
4. 14.06.2018 10:22
5. 14.06.2018 10:22
6. 14.06.2018 10:15
7. 04.06.2018 16:35
8. 30.04.2018 15:48
9. 21.03.2018 17:08
10. 01.03.2018 17:09
11. 01.03.2018 17:05
12. 01.03.2018 17:04
13. 01.03.2018 16:55
14. 01.03.2018 16:51
15. 01.03.2018 16:46
16. 01.03.2018 16:28
17. 01.03.2018 16:26