0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 7

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2020-0004Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ”, УЛ. „ШИПКА“ № 14, ГР. ИХТИМАН, ОБЩ. ИХТИМАН, ОБЛ. СОФИЯ“.

Дата на публикуване в профила на купувача
30.04.2020 13:37
Идентификационен номер на възложителя
7
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 26.05.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 27.05.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 22.06.2020 18:19
2. 21.05.2020 12:51
3. 30.04.2020 17:50
4. 30.04.2020 17:49
5. 30.04.2020 14:07
6. 30.04.2020 14:05
7. 30.04.2020 14:04
8. 30.04.2020 14:03
9. 30.04.2020 14:02
10. 30.04.2020 14:00