0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 6

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2020-0003Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ИХТИМАН“

Дата на публикуване в профила на купувача
23.03.2020 12:00
Идентификационен номер на възложителя
6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 16.04.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 21.04.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 15.04.2020 09:56
2. 14.04.2020 20:36
3. 08.04.2020 13:38
4. 23.03.2020 12:33
5. 23.03.2020 12:33
6. 23.03.2020 12:32
7. 23.03.2020 12:31
8. 23.03.2020 12:28
9. 23.03.2020 12:25
10. 23.03.2020 12:25