0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 5

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9096907Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Описание

"СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Вода-земя“ за нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
06.03.2020 14:06
Идентификационен номер на възложителя
5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 23.03.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 24.03.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 02.04.2020 14:07
2. 23.03.2020 17:22
3. 06.03.2020 14:29
4. 06.03.2020 14:15
5. 06.03.2020 14:14
6. 06.03.2020 14:13
7. 06.03.2020 14:13
8. 06.03.2020 14:11
9. 06.03.2020 14:09