0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
0724 82381
Вторник, 7 юли 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 4

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2020-0002Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SFO 3330 – (III-801) – ВАКАРЕЛ – БЕЛИЦА-БОГДАНОВЦИ-РЪЖАНА – ПЪТ I-8, УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 1+894- ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО“.

Дата на публикуване в профила на купувача
02.03.2020 11:03
Идентификационен номер на възложителя
4
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 25.03.2020 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 26.03.2020 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, 4 етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 30.06.2020 21:00
2. 30.06.2020 20:59
3. 17.06.2020 17:51
4. 21.04.2020 11:41
5. 02.03.2020 15:52
6. 02.03.2020 15:52
7. 02.03.2020 15:51
8. 02.03.2020 15:50
9. 02.03.2020 15:49
10. 02.03.2020 15:49
11. 02.03.2020 15:28