0724 82381
Сряда, 22 септември 2021
0724 82381
Сряда, 22 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
ОДЗ "Гьончо Белев"
Уникален номер в АОП
9041823Адрес в АОП
Описание

Доставка на хранителни продукти, съгласно техническа спецификация за нуждите на ОДЗ"Гьончо Белев" гр.Ихтиман. При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент, направен от упълномощено лице от Възложителя на детското заведение и доставена в точен час на посочения административен адрес.

Дата на публикуване в профила на купувача
18.05.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
27.05.2015г. до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
28.05.2015г. от 10:00 часа
Мястото на отваряне на офертите
Дата,час и място на отваряне на офертите: 28.05.2015г. от 10:00ч. в канцеларията на касиер-домакина, І етаж в ОДЗ"Гьончо Белев" в гр. Ихтиман, ул. "Елин Пелин" №11.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 08.06.2015
2. 08.06.2015
3. 18.05.2015
4. 18.05.2015
5. 18.05.2015
6. 18.05.2015