0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Описание

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
За изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път SFO3334/ Ихтиман – Самоков от разклона с път III-822- с.Венковец - с.Боерица - с.Живково - разклон с път III-8223“

Дата на публикуване в профила на купувача
21.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
до 10:00 часа на 30.09.2016


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 30.09.2016
2. 21.09.2016
3. 21.09.2016
4. 21.09.2016