0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Описание

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
За изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
20.09.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
до 17:00 часа на 29.09.2016


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 30.09.2016
2. 20.09.2016
3. 20.09.2016
4. 20.09.2016