0724 82381
Сряда, 22 септември 2021
0724 82381
Сряда, 22 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9053622{urlAOP}
Описание

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОДЗ „ГЬОНЧО БЕЛЕВ“ ГР. ИХТИМАН“ - ОТТЕГЛЕНА

Дата на публикуване в профила на купувача
14.06.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
30.06.2016 до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
01.07.2016 от 10:00 часа
Мястото на отваряне на офертите
Административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, етаж ІV.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 14.06.2016
2. 14.06.2016
3. 14.06.2016
4. 14.06.2016
5. 14.06.2016