0724 82381
Сряда, 22 септември 2021
0724 82381
Сряда, 22 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9052150Адрес в АОП
Описание

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман”. Поръчката предвижда доставка на хранителни продукти, съгласно посочени артикули и количества в Техническа спецификация / Приложение № 2/, за нуждите на отдел «Социален патронаж» на община Ихтиман за приготвяне на храна за патронирани лица, млечна кухня / за деца от 10м. до 3г./ и в случай на сключени договори между община Ихтиман с Фонд «Социална закрила», и за нуждите за реализиране услугата «Обществена трапезария».

Дата на публикуване в профила на купувача
06.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
15.04.2016 до 17:00ч.
Публично отваряне на офертите
18.04.2016 от 10.00ч.
Мястото на отваряне на офертите
в заседателнатВ административната сграда на общината, находяща се в гр. Ихтиман, ул. Цар Овободител 123.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 26.04.2016
2. 25.04.2016
3. 25.04.2016
4. 06.04.2016
5. 06.04.2016
6. 06.04.2016
7. 06.04.2016
8. 06.04.2016