0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9051011Адрес в АОП
Описание

Предметът на настоящата поръчка е: "Избор на изпълнител за разнасяне на храна със собствен автомобилен транспорт до патронираните лица към отдел "Социален патронаж" на Община Ихтиман" Поръчката предвижда възлагането на услуга за разнасяне на сготвена храна със собствен автомобилен транспорт до патронираните лица към отдел «Социален патронаж» при община Ихтиман. Превозването на ежедневно приготвената в «Социалния патронаж» при община Ихтиман храна се извършва всеки работен ден по посочен от Възложителя маршрут на територията на община Ихтиман и съгласуван график в зависимост от броя и местоживеенето на патронираните лица. Максималният капацитет е 100 патронирани лица.

Дата на публикуване в профила на купувача
07.03.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
16.03.2016 до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
17.03.2016 г. от 10:00ч.
Мястото на отваряне на офертите
ІV ет. в административната сграда на Община Ихтиман, находяща се на ул. "Цар Освободител" №123 гр. Ихтиман.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 24.03.2016
2. 18.03.2016
3. 07.03.2016
4. 07.03.2016
5. 07.03.2016
6. 07.03.2016
7. 07.03.2016