0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
0724 82381
Вторник, 21 септември 2021
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в АОП
9044562Адрес в АОП
Описание

Община Ихтиман обявява публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „„Изготвяне на технически проект със сметна документация за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
05.08.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
14.08.2015г. до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
17.08.2015г. от 10:00 часа
Мястото на отваряне на офертите
От 10.00 часа на 17.08.2015г. в заседателната зала на административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, ІV етаж.


Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 14.09.2015
2. 25.08.2015
3. 25.08.2015
4. 05.08.2015
5. 05.08.2015
6. 05.08.2015
7. 05.08.2015
8. 05.08.2015