0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура с ID 666848

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2015-0003Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и повишаване на енергийната ефективност на сграда и съоръжения на корпус на МБАЛ Ихтиман ЕООД, в съответствие с извършеното обследване за енергийна ефективност и изработен инвестиционен проект по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД
Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД

Дата на публикуване в профила на купувача
14.05.2015
Идентификационен номер на възложителя
с ID 666848
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
12.06.2015г. 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
15.06.2015г. 10:00 часа
Мястото на отваряне
гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123 в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 26.08.2015
2. 26.08.2015
3. 03.08.2015
4. 03.08.2015
5. 03.08.2015
6. 03.08.2015
7. 23.07.2015
8. 06.07.2015
9. 29.05.2015
10. 14.05.2015
11. 14.05.2015
12. 14.05.2015
13. 14.05.2015
14. 14.05.2015
15. 14.05.2015
16. 14.05.2015