0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура 02

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2015-0002Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Процедура на договаряне без обявление
Описание

Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Обществената поръчка е с предмет: Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт/рехабилитация на обект „Пътища в Община Ихтиман”2)Общински път 82252 от гара Ихтиман –с.Черньово-с.Полянци-разклон път III-822-с дължина 8.2 км.

Дата на публикуване в профила на купувача
27.03.2015
Идентификационен номер на възложителя
02


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 3.06.2015
2. 3.06.2015
3. 3.06.2015
4. 3.06.2015
5. 3.06.2015
6. 3.06.2015
7. 3.06.2015