0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2016-0008Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект „Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“, финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане”

Дата на публикуване в профила на купувача
14.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
27.05.2016 до 17:00ч.
Публично отваряне на офертите
30.05.2016 от 11:00ч.
Мястото на отваряне
В заседателната зала на ет. 4 в административната сграда на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 12.09.2016
2. 01.08.2016
3. 01.08.2016
4. 01.08.2016
5. 15.07.2016
6. 21.06.2016
7. 17.05.2016
8. 14.04.2016
9. 14.04.2016
10. 14.04.2016
11. 14.04.2016
12. 14.04.2016