0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2016-0007Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
13.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
26.04.2016 до 17:00ч.
Публично отваряне на офертите
27.04.2016 от 13:00ч.
Мястото на отваряне
В заседателната зала на ет. 4 в административнатасградата на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 25.01.2021
2. 26.09.2016
3. 15.08.2016
4. 15.08.2016
5. 15.08.2016
6. 26.07.2016
7. 24.06.2016
8. 18.05.2016
9. 14.04.2016
10. 13.04.2016
11. 13.04.2016
12. 13.04.2016
13. 13.04.2016
14. 13.04.2016
15. 13.04.2016
16. 13.04.2016