0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2016-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

„Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания в община Ихтиман”, Доставката е предвидена по проект по проект № BG05M9OP001-2.002-0195-С001/18.12.2015г. „Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Дата на публикуване в профила на купувача
17.02.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
17.03.2016 до 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
18.03.2016 от 10:30 часа
Мястото на отваряне
Заседателната зала на ет. 4 в сградата на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 01.06.2016
2. 20.04.2016
3. 20.04.2016
4. 13.04.2016
5. 12.04.2016
6. 25.03.2016
7. 17.02.2016
8. 17.02.2016
9. 17.02.2016
10. 17.02.2016
11. 17.02.2016
12. 17.02.2016
13. 17.02.2016