0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2015-0005Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Процедура на договаряне без обявление
Описание

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на община Ихтиман за сградите на общинска администрация, находящи се в гр.Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123 и гр. Ихтиман, ул. „Полк. Борис Дрангов” № 4 за периодите от 16.12.2015г. до 31.12.2015г. включително и от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. включително

Дата на публикуване в профила на купувача
10.12.2015


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 17.12.2015
2. 10.12.2015