0724 82381
Събота, 25 юни 2022
0724 82381
Събота, 25 юни 2022
 
Община ИХТИМАН » Профил на купувача »

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2015-0004Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Открита процедура
Описание

"Зимно поддържане -снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман, както и участъци от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през 2016 г."Обект на поръчката е зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Ихтиман, както и участъци от републикански пътища в чертите на гр. Ихтиман през 2016г., описани подробно в техническата спецификация – Приложение № 2, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Община Ихтиман възлага зимното поддържане на участъците от републиканските пътища /описани подробно в Приложение № 2 към документацията/ в съответствие с подписан Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на гр. Ихтиман на 13.11.2015г., сключен между община Ихтиман и Агенция пътна инфраструктура

Дата на публикуване в профила на купувача
20.11.2015
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
21.12.2015г. 17:00 часа
Публично отваряне на офертите
22.12.2015г. 10:00 часа
Мястото на отваряне
гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123 в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман


Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 17.01.2016
2. 06.01.2016
3. 06.01.2016
4. 23.12.2015
5. 23.12.2015
6. 20.11.2015
7. 20.11.2015
8. 20.11.2015
9. 20.11.2015
10. 20.11.2015
11. 20.11.2015
12. 20.11.2015