0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
0724 82381
Понеделник, 21 октомври 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура

Процедура
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Описание

Пазарни консултации за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0085 „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
08.08.2019 13:27


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 04.09.2019 18:50
2. 04.09.2019 18:45
3. 08.08.2019 13:42
4. 08.08.2019 13:33
5. 08.08.2019 13:32
6. 08.08.2019 13:32
7. 08.08.2019 13:31
8. 08.08.2019 13:30