0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
0724 82381
Вторник, 22 януари 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура 22

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0015Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на «Домашен Социален Патронаж» на община Ихтиман по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти, риба”
Обособена позиция № 2 „Консерви, сухи бобови, зърнени”
Обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 4 „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия”
Обособена позиция № 6 „Захарни изделия, подправки”

Дата на публикуване в профила на купувача
12.12.2018 11:26
Идентификационен номер на възложителя
22
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 02.01.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 03.01.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 12.12.2018 17:15
2. 12.12.2018 17:15
3. 12.12.2018 17:14
4. 12.12.2018 17:13
5. 12.12.2018 17:13
6. 12.12.2018 17:12
7. 12.12.2018 17:11