0724 82381
Неделя, 24 март 2019
0724 82381
Неделя, 24 март 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура 20

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2018-0013Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Изграждане на зала Арена Ихтиман”

Дата на публикуване в профила на купувача
23.10.2018 13:26
Идентификационен номер на възложителя
20
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 13.11.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 14.11.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 06.03.2019 10:58
2. 25.02.2019 10:27
3. 20.02.2019 14:22
4. 20.02.2019 14:21
5. 04.01.2019 11:01
6. 05.12.2018 02:09
7. 08.11.2018 12:02
8. 02.11.2018 17:12
9. 30.10.2018 11:21
10. 26.10.2018 10:51
11. 23.10.2018 13:50
12. 23.10.2018 13:39
13. 23.10.2018 13:38
14. 23.10.2018 13:38
15. 23.10.2018 13:37
16. 23.10.2018 13:37
17. 23.10.2018 13:36