0724 82381
Неделя, 24 март 2019
0724 82381
Неделя, 24 март 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура 6

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
9073160Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Описание

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗНАСЯНЕ НА ХРАНА СЪС СОБСТВЕН ТРАНСПОРТ ДО ПАТРОНИРАНИТЕ ЛИЦА КЪМ ОТДЕЛ «СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ» НА ОБЩИНА ИХТИМАН"

Дата на публикуване в профила на купувача
20.02.2018 15:43
Идентификационен номер на възложителя
6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 28.02.2018 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 01.03.2018 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 22.03.2018 15:16
2. 13.03.2018 09:05
3. 20.02.2018 16:46
4. 20.02.2018 16:37
5. 20.02.2018 16:36
6. 20.02.2018 16:33
7. 20.02.2018 16:32
8. 20.02.2018 16:31