0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 3
Дата на публикуване в профила на купувача: 07.02.2020 12:22
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 2
Уникален номер в регистъра на АОП: 9096242
Дата на публикуване в профила на купувача: 07.02.2020 11:30
Пряко договаряне
Идентификационен номер на възложителя: 1
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2020-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 03.02.2020 12:25
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 09.12.2019 11:43
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 9
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 11.11.2019 10:08
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 8
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.10.2019 13:28
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 20.09.2019 16:12
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 7
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0007
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.09.2019 14:45
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 6
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0006
Дата на публикуване в профила на купувача: 20.08.2019 09:58
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 08.08.2019 13:27
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.07.2019 11:22
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.07.2019 09:13
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 5
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0005
Дата на публикуване в профила на купувача: 10.07.2019 15:13
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 4
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0004
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.06.2019 16:43
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 3
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.06.2019 13:11
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 2
Уникален номер в регистъра на АОП: 9089146
Дата на публикуване в профила на купувача: 12.06.2019 09:32
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 1
Уникален номер в регистъра на АОП: 9087946
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.05.2019 11:29
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.04.2019 20:04
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 25
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 18.02.2019 15:22
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 24
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0017
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.12.2018 10:00
1 2 3 > >>