0724 82381
Понеделник, 19 август 2019
0724 82381
Понеделник, 19 август 2019
 

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 08.08.2019 13:27
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.07.2019 11:22
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.07.2019 09:13
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 5
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0005
Дата на публикуване в профила на купувача: 10.07.2019 15:13
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 4
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0004
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.06.2019 16:43
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 3
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 26.06.2019 13:11
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 2
Уникален номер в регистъра на АОП: 9089146
Дата на публикуване в профила на купувача: 12.06.2019 09:32
Обяви за обществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 1
Уникален номер в регистъра на АОП: 9087946
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.05.2019 11:29
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.04.2019 20:04
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 25
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2019-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 18.02.2019 15:22
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 24
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0017
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.12.2018 10:00
Пряко договаряне
Идентификационен номер на възложителя: 23
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0016
Дата на публикуване в профила на купувача: 18.12.2018 14:19
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 22
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0015
Дата на публикуване в профила на купувача: 12.12.2018 11:26
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 21
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0014
Дата на публикуване в профила на купувача: 14.11.2018 09:54
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 20
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0013
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.10.2018 13:26
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 19
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0012
Дата на публикуване в профила на купувача: 19.10.2018 10:07
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 18
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0011
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.08.2018 12:58
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 17
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0010
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.08.2018 08:37
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 16
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 27.08.2018 11:40
Открита процедура
Идентификационен номер на възложителя: 15
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2018-0008
Дата на публикуване в профила на купувача: 15.08.2018 15:55
1 2 3 > >>