0724 82381
Петък, 19 януари 2018
0724 82381
Петък, 19 януари 2018
 

Профил на купувача

Обществени поръчки след 15.04.2016

Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9067589
Уникален номер в регистъра на АОП: 9067589
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.08.2017 11:24
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9065571
Уникален номер в регистъра на АОП: 9065571
Дата на публикуване в профила на купувача: 23.06.2017 10:36
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 772664
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0001
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.02.2017 10:17
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9063018
Дата на публикуване в профила на купувача: 04.04.2017 16:30
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 780889
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0002
Дата на публикуване в профила на купувача: 31.03.2017 10:12
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 812863
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2017-0003
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.11.2017 10:39
Публично състезание
Идентификационен номер на възложителя: 758961
Уникален номер в регистъра на АОП: 00140-2016-0009
Дата на публикуване в профила на купувача: 22.11.2016 08:33
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Уникален номер в регистъра на АОП: 9061957
Дата на публикуване в профила на купувача: 02.03.2017 10:59
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9064015
Дата на публикуване в профила на купувача: 05.05.2017 11:02
Обяви за обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП
Идентификационен номер на възложителя: 9065356
Уникален номер в регистъра на АОП: 9065356
Дата на публикуване в профила на купувача: 16.06.2017 14:47