0724 82381
Вторник, 21 януари 2020
0724 82381
Вторник, 21 януари 2020
 

Общински съвет

<  Постоянни комисии

 

Спорт

СПОРТ, ТУРИЗЪМ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

Борис Николаев Аргиров - Председател

Дата на раждане: 15.03.1969 г.

Семейно положение: разведен

Телефон: 0886008672

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

МК "Евророма-ДПС"

Светослав Христов Пашунов

Дата на раждане: 24.04.1982

Семейно положение: женен

Образование: Висше - Икономика на отбраната и сигурността

Месторабота: "Булмит България" ООД

Имейл: obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"