0724 82381
Петък, 19 януари 2018
0724 82381
Петък, 19 януари 2018
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

3 от 04.01.2018 На 31.01.2018г./ сряда/ от 14.00ч. СЕСИЯ

2 от 04.01.2018 На 26.01.2018г./петък / от 16.00ч. ПК „Образование” , ПК”Спорт и социални дейности” и ПК"Юридическа"

1 от 04.01.2018 На 25.01.2018г./четвъртък / от 16.00ч. ПК "Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол по строителството"

горе