0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-36 от 22.01.2020 Възнаграждения кметове

08-00-1 от 17.12.2019 Издаване на записна заповед от община Ихтиман в порза на ДФ"Земеделие"

95.00-13 от 17.01.2020 Обявяване на имоти -публична общинска собственост ,за имоти частна-общинска собственост ,в землището на с.Черньово

95.00-30 от 21.01.2020 Осигуряване на собствен принос при финансиране на Проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на Община Ихтиман "

06.00-2 от 08.01.2020 Отмяна на Решение № 28 и Решение № 29 по Протокол № 3 от 16.12.2019г.

95.00-32 от 21.01.2020 Ползване на пасища ,мери и ливади от общинския поземлен фонд през стопанската 2020/2021

95.00-11 от 16.01.2020 Приемане отчетен доклод за дейността на МКБППМН-Община Ихтиман през 2019г.

95.00-34 от 22.01.2020 Приемане на Бюджет 2020 на Община Ихтиман

95.00-9 от 16.01.2020 Приемане на Програма за управление на Община Ихтиман за мандат 2019-2023

95.00-12 от 17.01.2020 Провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд в землището на с Вакарел

95.00-31 от 21.01.2020 Провеждане на публичон оповестен конкурс за продажба на имоти от общинския поземлен фонд- частна общинска собственост

95.00-35 от 22.01.2020 Промяна на структурата на общинска администрация от 01.01.2020

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе