0724 82381
Вторник, 24 октомври 2017
0724 82381
Вторник, 24 октомври 2017
 

Преписки

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

95.00-210 от 19.10.2017 Допускане изработване ИПР на УПИ І-озеленяване , спортни дейности и др.в кв.140 ,гр. Ихтиман

95.00-212 от 19.10.2017 Отпускане на дърва за огрев

95.00-211 от 19.10.2017 Приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2018г.

95.00-208 от 18.10.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане на имотите общинска собственост през 2017г. с УПИ ІІІ-1696 в кв.84 по РП на гр.Ихтиман

95.00-206 от 18.10.2017 Провеждане на публичен търг за продажба на помещение със светла площ от 22 кв.м.,находящо се на партерен етаж на жилищен блок в ПИ 1387 ,в кв.191 по РП на гр.Ихтиман

95.00-199 от 11.10.2017 Изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Ихтиман

95.00-197 от 10.10.2017 Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на бивши собственици на земеделски земи

95.00-194 от 06.10.2017 Допълване Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г. с петно с пл.№2563 в УПИ ІІ-2801 в кв.194 по РП гр.Ихтиман

95.00-103 от 12.05.2017 Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване ,отписване и преместване на деца в общинските детски градини територията на община Ихтиман

95.00-99 от 05.05.2017 Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Ихтиман

95.00-90 от 27.04.2017 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост през 2017г.

Показани са документите от последните 180 дни.
Тук можете да търсите в целия раздел "Преписки".

Номер на документ и/или дата (дд.мм.гггг)

No. /

Всички документи за периода

от до (дд.мм.гггг)
и/или ключова* дума


*израз, дума или част от дума в заглавието или описанието на документа.

горе