0724 82381
Неделя, 19 януари 2020
0724 82381
Неделя, 19 януари 2020
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

1 от 03.01.2020 На 22.01.2020г/ срядя / от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

2 от 03.01.2020 На 23.01.2020г/ четвъртък/ от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

3 от 03.01.2020 На 31.01.2020г /петък/ от 14.00ч СЕСИЯ на ОбС Ихтиман

4 от 13.01.2020 ОБЩИНА ИХТИМАН ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

горе