0724 82381
Четвъртък, 18 юли 2019
0724 82381
Четвъртък, 18 юли 2019
 

Обяви

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

7 от 19.04.2019 Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища в Община Ихтиман

8 от 17.06.2019 Изменение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман

1 от 01.07.2019 На 18.07.2019г/ четвъртък / от 16.00ч. заседание на ПК"Юридическа",ПК"Образование" и ПК"Спрот"

2 от 01.07.2019 На 19.07.2019г/ петък/ от 16.00ч. заседание на ПК"Икономическа", ПК"Общинска собственост" и ПК"Контрол"

3 от 01.07.2019 На 26.07.2019г/ петък / от 14.00ч СЕСИЯ

6 от 17.04.2019 Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ихтиман

горе