0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Новини

<< Всички новини

05.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че ще бъде прието решение за допълнение на т. 2 на глава трета на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. с имот с пл. № 2913 с площ от 99 кв.м, обособен около съществуващи павилиони в УПИ I "Жилищен комплекс и магазини" в кв. 13 по плана на гр. Ихтиман.

Заинтересованите лица могат да подадат писмени мнения, предложения и/или възражения в 30-дневен срок от настоящото съобщение.

<< Всички новини | << АРХИВ