0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Новини

<< Всички новини

25.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че в деловодството на общината е депозирано уведомително писмо с вх. № Юл-190 / 24.07.2019 г. от "Димитрови 2002" ООД по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман. Същото може да бъде свалено от заинтересованите лица от следния линк:

https://dox.abv.bg/download?id=fac79ce247

<< Всички новини | << АРХИВ