0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Новини

<< Всички новини

17.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че в деловодството на общината са депозирани уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман, както следва:

1. Уведомително писмо с вх. № Юл-119 / 16.05.2019 г. от "Димитрови 2002" ООД за третиране с наземна техника на 20.05.2019 г. от 05.00 ч. до 11.00 ч. на посев пшеница в землището на гр. Ихтиман, местности "Горно поле", "Асан чаир" и "Горни ливади", срещу брашнеста мана и черна ръжда с препарат ФАЛКОН 460 ЕК с карантинен срок 35 дни и срещу житна дървеница и житна пиявица с препарат КАРАТЕ ЗЕОН с карантинен срок 28 дни, с отговорно лице по мероприятието: Веселин Кирилов Димитров;

2. Уведомително писмо с вх. № Юл-120 / 16.05.2019 г. от "Димитрови 2002" ООД за третиране с наземна техника на 20.05.2019 г. от 05.00 ч. до 11.00 ч. на посев картофи в землището на гр. Ихтиман, местности "Горно поле", "Асан чаир" и "Горни ливади", срещу плевели с препарат ДУАЛ ГОЛД и препарат ЗЕНКОР с карантинен срок 60 дни, с отговорно лице по мероприятието: Веселин Кирилов Димитров.

Собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне с оглед на гореизложената информация.

<< Всички новини | << АРХИВ