0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Новини

<< Всички новини

17.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника по железопътната линия

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че в деловодството на общината са депозирани уведомителни писма по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника, както следва:

1. Уведомително писмо с вх. № 53.00-47 / 16.05.2019 г. от ДП НКЖИ за третиране с наземна техника с хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели в сервитута на железопътната линия на разстояние 6 м от двете страни в периода 20 май 2019 г. - 3 юни 2019 г. в райните на гр. Ихтиман и с. Веринско с препарат НАСА 360СЛ с активно вещество ГЛИФОЗАТ с карантинен срок 30 дни при доза 4 % разтвор с отговорно лице по мероприятието: инж. Камелия Цекова, тел. 02 932 27 41;

2. Уведомително писмо с вх. № 53.00-46 / 16.05.2019 г. от ДП НКЖИ за третиране с наземна техника с хербицид срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели в сервитута на железопътната линия на разстояние 6 м от двете страни в периода 27 май 2019 г. - 9 юни 2019 г. в райните на с. Веринско и с. Вакарел с препарат НАСА 360СЛ с активно вещество ГЛИФОЗАТ с карантинен срок 30 дни при доза 4 % разтвор с отговорно лице по мероприятието: инж. Камелия Цекова, тел. 02 932 27 41.

Собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне с оглед на гореизложената информация.

<< Всички новини | << АРХИВ