0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Новини

<< Всички новини

07.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника по железопътната линия

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че в деловодството на общината е депозирано уведомително писмо по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника, както следва:

1. Уведомително писмо с вх. № 53.00-43 / 03.05.2019 г. от ДП НКЖИ за третиране с наземна техника с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни в периода 7 май 2019 г. - 20 юни 2019 г. с препарат НАСА 360СЛ с активно вещество ГЛИФОЗАТ с карантинен срок 30 дни при доза 4 % разтвор с отговорно лице по мероприятието: Камелия Георгиева Цекова - еколог/инспектор ВС при ДП НКЖИ.

Собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне с оглед на гореизложената информация.

<< Всички новини | << АРХИВ