0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
0724 82381
Сряда, 19 февруари 2020
 

Новини

<< Всички новини

08.05.2019

СЪОБЩЕНИЕ

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че в деловодството на общината е депозирано уведомително писмо по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. на МЗХГ за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна техника в землището на гр. Ихтиман, ЕКАТТЕ 32901, община Ихтиман, Софийска област, както следва:

1. Уведомително писмо с вх. № Юл-108 / 07.05.2019 г. от „Грейн Агро 2013“ ЕООД за третиране с наземна техника на зимна рапица срещу рапичен цветояд на 11 май 2019 г. от 20:45 ч. до 22:00 ч. върху площ от 138.80 дка в местността „СТУБЕЛА“ с препарат НУРЕЛЕ Д с карантинен срок 28 дни при доза 60 мл/дка с отговорно лице по мероприятието: Радослав Стоименов Вайсилов.

Собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне с оглед на гореизложената информация.

<< Всички новини | << АРХИВ