0724 82381
Четвъртък, 24 октомври 2019
0724 82381
Четвъртък, 24 октомври 2019
 

Отчети

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

02.11.2018 III-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018

25.04.2018 І-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 Г.

09.05.2019 І-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 Г.

31.07.2018 ІІ-РО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018

22.07.2019 АНАЛИЗ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 Г.

01.02.2018 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017

31.08.2016 Месечен отчет - АВГУСТ 2016

30.04.2016 Месечен отчет - АПРИЛ 2016

31.05.2016 Месечен отчет - МАЙ 2016

31.03.2017 Месечен отчет - МАРТ 2017

29.02.2016 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2016

28.02.2017 Месечен отчет - ФЕВРУАРИ 2017

31.07.2016 Месечен отчет - ЮЛИ 2016

31.01.2016 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2016

31.01.2017 Месечен отчет - ЯНУАРИ 2017

02.03.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА М. ФЕВРУАРИ 2018

01.02.2018 МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА М. ЯНУАРИ 2018

13.02.2019 ОТЧЕТ

10.02.2019 отчет ИБСФ м.01.2019

10.05.2019 отчет ИБСФ м.04.2019

12.09.2019 ОТЧЕТ КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ И ИБСФ ЗА 2018 Г- ЗАВЕРЕН ОТ СМЕТНА ПАЛАТА

02.02.2019 ОТЧЕТ ІV-ТО ТРИМ. 2018

30.06.2019 ОТЧЕТ ІІ-РО ТРИМ. 2019 - БЮДЖЕТ И ИБСФ

30.09.2017 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие

22.08.2018 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2017 Г.

10.03.2019 отчет ИБСФ м.02.2019

29.05.2019 ОТЧЕТ М.02-2019

11.04.2018 ОТЧЕТ М.03.2018

29.05.2019 ОТЧЕТ М.03.2019

11.05.2018 ОТЧЕТ М.04.2018

29.05.2019 ОТЧЕТ М.04.2019

11.06.2018 ОТЧЕТ М.05.2018

11.07.2018 ОТЧЕТ М.06.2018

11.08.2018 ОТЧЕТ М.07.2018

11.09.2018 ОТЧЕТ М.08.2018

11.10.2018 ОТЧЕТ М.09.2018

12.11.2018 ОТЧЕТ М.10.2018

11.12.2018 ОТЧЕТ М.11.2018

02.02.2019 ОТЧЕТ М.12.2018

08.06.2018 ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

31.03.2016 Тримесечен отчет - I ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

30.06.2016 Тримесечен отчет - II ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

30.09.2016 Тримесечен отчет - III ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

горе