0724 82381
Събота, 18 януари 2020
0724 82381
Събота, 18 януари 2020
 

Профил на купувача

Информация за процедура 6

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0006Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Изпълнение на СМР на проект: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“.

Дата на публикуване в профила на купувача
20.08.2019 09:58
Идентификационен номер на възложителя
6
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 11.09.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 12.09.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 15.01.2020 17:12
2. 11.10.2019 15:51
3. 05.09.2019 18:16
4. 20.08.2019 14:21
5. 20.08.2019 14:10
6. 20.08.2019 14:09
7. 20.08.2019 14:06
8. 20.08.2019 14:04
9. 20.08.2019 14:02
10. 20.08.2019 13:59
11. 20.08.2019 13:53