0724 82381
Четвъртък, 19 септември 2019
0724 82381
Четвъртък, 19 септември 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура 5

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0005Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Реконструкция на площадно пространство „Средна гора“ и прилежащите му зелени пространства, с. Вакарел, община Ихтиман“

Дата на публикуване в профила на купувача
10.07.2019 15:13
Идентификационен номер на възложителя
5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 31.07.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 10:00 часа на 01.08.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 26.08.2019 17:06
2. 26.08.2019 17:06
3. 19.08.2019 10:05
4. 03.08.2019 13:35
5. 10.07.2019 16:06
6. 10.07.2019 15:54
7. 10.07.2019 15:53
8. 10.07.2019 15:52
9. 10.07.2019 15:51
10. 10.07.2019 15:50
11. 10.07.2019 15:48
12. 10.07.2019 15:46
13. 10.07.2019 15:46