0724 82381
Петък, 20 септември 2019
0724 82381
Петък, 20 септември 2019
 

Профил на купувача

Информация за процедура 25

Възложител
Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП
00140-2019-0001Адрес в Регистъра на АОП
Процедура
Публично състезание
Описание

„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“

Дата на публикуване в профила на купувача
18.02.2019 15:22
Идентификационен номер на възложителя
25
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие
До 17:00 часа на 19.03.2019 г.
Публично отваряне на офертите
От 11:00 часа на 20.03.2019 г.
Място на отваряне
В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, Заседателна зала, ІV етаж.


Документи към обществена поръчка

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. 25.06.2019 13:43
2. 25.06.2019 13:43
3. 10.06.2019 12:56
4. 07.05.2019 21:41
5. 19.03.2019 15:01
6. 06.03.2019 21:52
7. 06.03.2019 21:42
8. 18.02.2019 20:02
9. 18.02.2019 16:44
10. 18.02.2019 16:42
11. 18.02.2019 16:34
12. 18.02.2019 16:31
13. 18.02.2019 16:30
14. 18.02.2019 16:30
15. 18.02.2019 16:26
16. 18.02.2019 16:26